Girl in a jacket
معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان
دفتر توانمندسازی و آموزش های کاربردی

شرکت کننده گرامی ،ضمن قدردانی از حضور شما در دوره فن بیان و گویندگی، خواهشمند است با تکمیل زیر این دفتر را در ارتقاء سطح کیفی برنامه های آینده یاری فرمائید. لطفا برای امتیاز گذاری گزینه ها از الگوهای زیر استفاده نمایید. عدد 1:امتیاز بسیار پائین یا عملکرد در حد بسیار ضعیف عدد 2: امتیاز عملکرد ضعیف عدد 3:امتیاز عملکرد در حد متوسط عدد 4: امتیاز عملکرد در حد خوب عدد 5: بالاترین امتیاز یا عملکرد در حد عالی